Appelboom

23 december t/m 31 december

Een geboren bemiddelaar

De appel speelt als vrucht van de levensboom een grote rol in het volksgeloof en de volksverhalen. Hij was het symbool van de moederborst en de voedende liefde. Wanneer een jongeman een meisje een appel in de hand drukte, betuigde hij zijn liefde. Had zij niet lief dan liet zij de appel vallen. In Griekenland groeiden om de tempels van Aphrodite, de godin van de liefde, appelbomen. Door zijn ronde vorm is de appel ook het symbool van volkomen­heid. Voor de Romeinse keizers was het een symbool van de wereldlijke macht en heerschap­pij. De rijksappel was een volko­men bol met bovenop de beel­tenis van Nikè, de godin der zege. Ook de Duitse keizers gebruikten de rijksappel als symbool.

In de oude godsdiensten bracht de appel alleen het goede. Het christendom zag in de appelboom echter de boom der kennis die dood en zonde bracht. Daardoor kreeg de appel een negatief imago dat in diverse vormen van bijgeloof doorwerkte. Zo geloofde men bijvoorbeeld dat door het eten van een gevonden appel de duivel in iemand kon komen. Daarom verhitte men de appel voor men ervan at. Barstte zij open, dan was dat een teken, dat de duivel er werkelijk inzat en moest men de appel zo snel mogelijk begraven. Maar barstte de appel niet open dan kon men hem gerust opeten.

Is de appelboom je levensboom dan ben je een geboren bemidde­laar.

Een geboren bemiddelaar,want je bent goed in het overbruggen van tegenstellingen. Aan de ene kant droom je van een mooier en vreedzame wereld, maar aan de andere kant streef je naar het haalbare. Rede en gevoel gaan bij jou goed samen. Je bent tolerant,

accepteert dat ieder mens zijn ei­ gen weg gaat en helpt andere graag. Af en toe ben je grillig, maar over het algemeen toch evenwichtig. Je bent open en het liefst onder de mensen. Bij verdriet wordt je soms passief, maar meestal vindt je wel iemand an­ders die er erger aan toe is en door die persoon te helpen kom je door je eigen moeilijke periode heen. Appelbomen bereiken dik­ wijls een hogere verantwoorde­lijke positie.

Klik hier om terug te gaan