Berk

24 juni

Een bescheiden rots in de branding

Reeds lang voor de eik en de linde werd de berk door onze voor­ouders als heilige boom vereerd.In Rusland en Finland waar de berk in enorme hoeveelheden voorkomt, is hij nog steeds één van de heiligste bomen. Men ziet in de berk het symbool van het jonge terugkerende leven.

Berketakken werden gebruikt als levensroede; een slag daarmee bracht gezondheid, vruchtbaar­heid en kracht. De takken dienden ook tot de roede van de school­meester, die er zijn leerlingen mee tuchtigde wanneer ze het al te bont maakten. In de Walpurgisnacht (nacht 30/4- 1/5) hing men berketakjes voor deur en ramen om zo boze ele­menten buiten te houden. Daarom zijn bezems van berketwijgen ook zo goed, die vegen niet alleen het vuil, maar ook alle kwade krach­ten het huis uit.

Natuurlijk werd deze boomverering door de ijveraars voor het christendom bestreden.

Bonifa­tius noemde het een duivelse boom en weldra werden er andere negatieve verhalen over de berk in omloop gebracht. Zo vertelt men onder meer op het Twentse platteland dat de berk nooit oud wordt, maar altijd stumperig en windscheef, omdat het kruis van Christus gemaakt was van berke­hout!

Wie tegenwoordig aan een berke­ produkt als heilzaam middel denkt, schiet dadelijk berkewater te binnen.

In de volksgeneeskunde wordt berkesap echter ook gedronken bij geelzucht, aandoeningen van de urinewegen, onzuivere huid, waterzucht en voor de zuivering van het bloed.

Is de berkenboom je levensboom dan ben je een bescheiden rots in de branding

Een berk als vriend(in) is iemand van wie je op aan kunt. Hij is intel­ligent, beschikt over een goede intuïtie en blijft bescheiden, zelfs als hij de top heeft bereikt. Ook houdt een berk niet van veel op­hef; "doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg" zou zijn motto kunnen zijn. De berk vertroeft het liefst in zijn eigen beschermde, vertrouwde wereldje, maar ver­liest anderen daarbij niet uit het oog.

Klik hier om terug te gaan