Cederboom

09 februari t/m 18 februari

Een vastberaden solist

Het hout van de ceder is van uit­stekende kwaliteit en door de duurzaamheid heel geschikt om er huizen mee te bouwen. Dat ce­derhout goed bouwhout is, wist men in de oudheid ook. Zo liet koning Salomo een giganti­sche tempel bouwen, waar enorme hoeveelheden cederhout in werden verwerkt. Ene Hiram voerde de wil van Salomo uit en was bereid al het cederhout te leveren dat nodig was. Tach­tigduizend arbeiders werden aan het zagen gezet. De omgezaagde ceders werden in Libanon naa rzee gebracht en daar tot vlotten samengebonden. Als je leest over die enorme hoeveelheid hout dan is het geen wonder dat Libanon nu dor en kaal is.

In verband met de duurzaamheid van het hout gebruikten de oude Egyptenaren cederhout bij het mummificeren van hun doden.

China kende twee ceders, die "de bomen van de trouwe geliefden" werden genoemd. Een Chinese keizer had namelijk eens zijn zinnen gezet op de vrouw van een trouwe onderdaan. Hij liet deze man oppakken en op grond van valse beschuldigingen opsluiten. De arme ziel stierf van verdriet. Om de avances van de koning te ontvluchten pleegde de vrouw zelf­moord door van een hoge rots te springen. Man en vrouw werden gescheiden begraven. Uit de gra­ven ontsproten twee ceders, die elkaar op den duur met tak en wor­tel raakten en bekend stonden als de bomen van de trouwe geliefden.

Is de ceder je levensboom dan ben je een vastberaden solist.

Er zijn ceders (bijvoorbeeld Abraham Lincoln en Napoleon) die zeer vastberaden hun eigen weg volgen en trouw blijven aan hun eigen overtuiging. Eenzaam zitten ze op hun commandopost en denken slechts aan een taak, waarbijze eigen belang veel min­der belangrijk vinden. Door hun buitengewone uitstraling en inner­lijke kracht bereiken ze vaak hun doel. De meeste ceders zijn iets meer bescheiden. Hoewel ze de massa willen ontstijgen, beseffen ze toch dat ze niet alleen op de wereld zijn.


Klik hier om terug te gaan