Eik

21 maart

Een ijzeren doorzetter

De eik is de koning van het woud. Met zijn stevige stam, dikke, knoestige takken en harde bladeren is hij een majestueuze verschijning. De Grieken en Romeinen zagen in de eik een geschenk der goden, die zij onder deze bomen ook vereerden. In het woud van Dodana, de oudste orakelplaats van Griekenland, verkondigden de priesteressen uit het ruisen der eiken de wil der goden. In de oorlog buitgemaakte wapens en wapenuitrustingen werden aan de ieken opgehangen. Zo'n zegeteken, dat aan de oppergod Zeus gewijd was, werd zelfs door de vijand ongemoeid gelaten. Reusachtige eiken hadden eveneens bij de Germanen grote mythologische betekenis. Onder deze Wodanseiken, genoemd naar hun oppergod, werd recht gesproken.

Ook toen het rechtspreken onder de eik in onbruik raakte bleven eiken deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. Zij werden geplant als Kroeze- of kruisboom. Dat waren grensbomen waarmee men in de prekadastrale tijd een afbakening van zijn gebied aangaf. In het dorp Fleringen, ten zuiden van Tubbergen, is nog zo'n imposante Kroezeboom te bewonderen. Het christendom probeerde het oude geloof in de wonderkracht van de eik uit te roeien. Zo liet de bekende predikant Bonifatius onder meer de Donareik bij het Duitse Geismar omhakken. Deze pogingen mislukten want de eik gold nog lang hierna als heilig. in 1671 strijdt de Overijsselse Synode tegen het trekken van het volk naar de heilige bomen, waarvan er in 1637 één bij Holten en in 1671 één bij Raalte genoemd wordt. De christenen namen de boomverering daarom over, maar gaven daaraan een christelijk tintje. Onder de boom werd een kapelletje gebouwd of men hing aan de stam een crucifix of beeltenis van Maria. Menig schietgebedje werd door een benauwde voorbijganger gepreveld bij deze Mariabomen, die stonden in de onmetelijke, maar in die tijd ook veelal onveilige wouden.

Als je de eik als levensboom hebt, ben je een ijzeren doorzetter.

Je hebt dezelfde kracht en vastberadenheid als de eik. Je gaat graag tegen de stroom in en als je tegenstand ontmoet, wekt dat je vechtlust op. Je hebt een ijzeren gestel; eiken worden vaak stokoud. Aan rondlummelen heb je een hekel, je wilt je graag nuttig gebruiken. Zit het even tegen, dan ga je niet bij de pakken neerzitten maar stort je je vol enthousiasme op een nieuwe zaak. Je blijft jezelf onder alle omstandigheden en je kunt je totaal wijden aan een bepaald doel.

Klik hier om terug te gaan