Es

25 mei t/m 03 juni

Een roekeloze carrièrejager

De es speelt een belangrijke rol in de mythologie van de noordelijke volkeren. Zo wordt in de IJslandse Edda verteld over de wereldboom "Yggdrasil". Dat is een enorme es die hemel, aarde en onderwereld tezamen houdt en steunt. Het is delevensboom van de gehele mensheid. Eens zal hij, met de mensheid, bij de"Ragnarok", de grote wereldbrand ten onder gaan. Ook schiepen de goden uit de es de eerste man, net zoals zij uit de olm de eerste vrouw ver­vaardigden.

Het volk schreef aan zo'n heilige boom natuurlijk groté kracht toe. De es werd dan ook veel bij hui­zen geplant.

Niet alleen was zijn hout zeer goed bruikbaar, maar tevens be­schermde hij het gezin, vooral tegen het kwaad in de vorm van een slang.

Om dezelfde reden bevestigden moeders op het Engelse platte­ land hangmatjes aan essen, waarin hun kinderen konden sla­pen. De es beschermde de kinde­ren tegen gevaarlijke dieren en geesten. De uitdrukking "onder de es heerst geen venijn" herinnert nog aan het geloof in de bescher­mende kracht van de es.

Nog lang gold het sap van de boom of het blad als een uitste­kend middel tegen slangengif. Slangen zijn volgens het volksge­loof als de dood voor de es. Trek om een adder een kring met de stok van essenhout en de slang zal niet uit de kring kunnen kruipen, raak haar met de stok aan en zij zal als dood blijven lig­gen.

Natuurlijk wekte deze boom de woede van heksen en de duivel op. Dat dezen de boom op allerlei manieren schade trachtten toe te brengen, kon men zien aan de vele verdikkingen van de takken.

Als de es je levensboom is, ben je een roekeloze carrièrejager.

Als es ben je niet altijd even mak­keiijk in de omgang. Je komt gauw over als koppig, berekend en ambitieus. En wees eerlijk, je bent er inderdaad op gebrand om vooruit te komen. Om je doel te bereiken ben je zelfs bereid alles op het spel te zetten. In afwach­ting van je grote kans heb je er geen moeite mee om enige tijd in de schaduw te blijven. Maar krijg je eenmaal de kans om de eerste viool te spelen dan doe je dat vir­tuoos. En als je dan je doel hebt bereikt, ben je meteen bereid om andere mensen vooruit te helpen. Essen zijn echte "trouble shooters": ze slagen er vaak in om dingen die muurvast zitten weer uit het slop te halen.

Klik hier om terug te gaan