Hazelaar

22 maart t/m 31 maart

Een wellustige pionier

Van alle bomen en planten is de Hazelaar stellig beschouwd als de meest magische. De winter, die als de dood werd beschouwd, had geen vat op deze struik. De Hazelaar is niet alleen de eerste boom in het voorjaar die bloeiende katjes heeft maar de katjes zitten er ook de gehele winter al aan. De Hazelaar had de macht het tijdelijke te overwinnen en was daardoor het symbool van de eeuwigheid. De staf van de pelgrims was daarom gemaakt van de Hazelaar. Zij bewaarden hun staf als een schat en hij werd zelfs met hen begraven. Toen St. Patrick de slangen uit Ierland verjaagde zwaaide hij met zijn Hazelaarsstaf. De hazelstruik was eveneens een vruchtbaarheidssymbool. Dikwijls stak men om de akkers, waar pas gezaaid was, hazeltakjes in de grond. Die takjes bevorderden de vruchtbaarheid der akkers.

De Hazelaar dwingt de aarde haar schatten prijs te geven, wat die ook zijn. Men gebruikt een gevorkte hazelaarstwijg als wichelroede bij het opsporen van wateren metalen.

Met Allerheiligen gooit een ongetrouwd meisje in Engeland hazelnoten in het vuur. Zij geeft de noten de namen van haar aanbidders en weet zo wie haar liefde waardig is. De hazelnoten die kraken of springen zijn niet te vertrouwen. De ware Jacob moet gezocht worden onder de rustig brandende noten. De kracht van de boom is zo groot dat men zelfs een afwezige met een tak van een hazelaar kan afranselen. Om dit kunststukje te kunnen volbrengen moet men op Goede Vrijdag voor zonsopgang een tak van de hazelaar afsnijden. Daarmee slaat men met kracht op een oud kledingstuk en spreekt de naam uit van degene voor wie de aframmeling is bedoeld. En ook al is de betrokkene nog zo ver weg, dan nog zal deze de kracht van de slagen kunnen voelen!

Als je de Hazelaar als levensboom hebt ben je een pionier bij uitstek.

Je levensboom is synoniem aan wellust en vruchtbaarheid. Steeds op zoek naar vernieuwing en nieuwe ervaringen, ben jij een initiator bij uitstek. Constant ben je bezig met het veranderen van je omgeving. Soms verander je de dingen zo snel, dat ze nauwelijks de tijd krijgen om in je te wortelen. een beetje meer geduld kan geen kwaad. En wist je dat je het "oude" ook kunt leren waarderen? Aan concurrentie heb je een hekel, het liefst schakel je concurrenten ze snel mogelijk uit.

Klik hier om terug te gaan