Kastanjeboom

12 november t/m 21 november

Een kritische stijfkop

De paardekastanje vindt zijn oor­sprong in Turkije en is volgens de overlevering gecreëerd door de mohammedaanse heilige Akyasli. Deze kluizenaar wilde eens een stuk vlees roosteren. Om het vlees boven het vuur te ondersteunen stak hij een stok in de grond. Door de heiligheid van Akyasli schoot deze stok wortel en groeide uit tot de paardekas­tanje zoals wij die thans kennen. De Zuidnederlander Ghislain de Busbecq bracht een stek van deze wilde kastanje mee naar Nederland. Hij was van 1556- 1562 gezant van Ferdinand I te Constantinopel en bracht naast de wilde kastanje ook de tulp en de sering naar Nederland.

De uitleg die men meestal aan de naam "paardekastanje" geeft is, dat de bladsteel aan de voet een verdikking heeft, die iets op een hoef lijkt en dat de steel ook een hoefvormig litteken op de tak ach­ter laat. De bewoners van Turkije maalden de kastanjes en meng­den dit meel door het voer van paarden. Het was volgens hen een uitstekend middel tegen het hoesten, de kortademigheid en het zweten van paarden. Als ge­neesmiddel voor mensen was de kastanje niet erg populair. Men vertelde dat de duivel de boom had geschapen toen hij had ge­ zien hoe God de tamme kastanje schiep. Wat echter een onuitroei­baar gebruik is geworden is om een kastanje in de zak te dragen. Dat helpt tegen reumatiek.

Als de kastanje je levensboom is, ben je een kritische stijfkop.

Als kastanje ben je zeer kritisch ten opzichte van jezelf en je om­geving. Omdat je niet van halve waarheden houdt, oriënteer je je grondig voordat je met een me­ning op de proppen komt. Wat is er mis met gezond verstand, rela­tiveren en vooral humor? Soms kun je te volhardend zijn in een bepaald standpunt, waardoor je omgeving jou als koppig en eigen­wijs ervaart. Ga af en toe eens in de schaduw van je levensboom zitten en je zult de waarheid vin­den.

Klik hier om terug te gaan