Olm

12 januari t/m 24 januari

Een coöperatieve individualist

Volgens de klassieke mythologie hebben wij de iep te danken aan Orpheus. Toen hij er niet in was geslaagd om zijn vrouw uit het schimmenrijk van de hel te bevrijden, probeerde hij zijn verdriet te verwerken door op zijn ,harp te spelen. De aarde luisterde ont­roerd en kwam tot leven. Op die plek ontstond namelijk spontaan het eerste iepenbosje.

In de folklore heeft de iep de eik dikwijls vervangen. Ook onder de iep werd recht gesproken en onze voorvaderen aanbaden hun hei­dense godheden eveneens in ie­penbosjes. Iepen werden tevens geplant als remedie tegen tovenarij. En in Engeland plaatsten de melkmeis­jes in het begin van deze eeuw nog een iepentwijgje in de karn­ton, opdat de room niet betoverd zou worden en de boter zou mis­lukken.

Amerika kent diverse beroemde iepen. De bekendste was de Penn verdragsboom bij Philadelphia. Onder deze boom werd het enige eerlijke verdrag tussen blanken en Indianen gesloten. De grote iep voor Castle Howth bij het Ierse Dublinwordt met de grootste zorg behandeld. Want als deze boom een tak verliest dan zal het hoofd van de Howthfamilie sterven. En mocht de hele boom ooit dood­gaan, dan zal ook het gehele Howthgeslacht uitsterven.

In de volksgeneeskunde wordt de iep op diverse manieren gebruikt. lepeblaadjes zouden etterende wonden hellen en het afkooksel van iepebladen zou gebroken benen weer snel aan elkaar doen groeien. Op iepebladen komen dikwijls galappeltjes voor. Daaruit werd een balsem gewonnen, die werd aangeraden voor ziektes, die met de borst te maken had­den.

Is de iep je levensboom dan ben je een coöperatieve individualist.

Aan de ene kant ben je individu­alistisch, aan de andere kant ben je solidair met je medemens. Je hebt een rotsvast vertrouwen in de mens en houdt van creatieve types die niet meteen in een hokje zijn te plaatsen. Omdat jij je eigen weg volgt en niet achter de massa aanloopt, kom je soms wat zon­ derling over. Blijf trouw aan je ei­gen positieve gedachten en ge­voelens en bedenk dat zonder enige magie niets lukt.

Klik hier om terug te gaan