Populier

04 februari t/m 08 februari

Een zorgeloos gezelligheidsdier

Eén van de bekendste populie­rensoorten is de ratelpopulier of esp.

De bladeren van deze boom be­wegen bij het geringste zuchtje wind en maken dan een lispelend geluid. De oorzaak van dat bewe­gen ligt in de lange bladstelen, die niet rond zijn maar zijdelings samengedrukt.

In een oude legende wordt dit ver­schijnsel verklaard. De gehele natuur treurde toen Jezus op Golgotha stierf. Ook de bomen treurden mee, behalve de popu­lier. Die bleef koud en onbewogen, omdat zij zich niet schuldig voelde aan de dood van Christus. "Waarom zou ik mij er dan aan storen?" zei de boom. "Ik blijf on­beweeglijk staan." Maar als straf voor zijn ongeloof en liefdeloos­heid heeft de vloek van God hem ertoe veroordeeld om vanaf dat moment altijd te bewegen.

Langs rivieren vinden wij ook veel zwarte populieren. Dat zijn in het volksgeloof zusters die wenen om hun broer. Jupiter zou zich name­lijk gestoord hebben aan Phaeton, die alsmaar in zijn zonnewagen reed. Als straf slingerde hij hem met wagen en al in de rivier de Po. Dit tot groot verdriet van de Heliaden, de zeven zusters van Phaeton.

Toen zij zaten te huilen aan de oe­vers van de rivier werden zij ver­anderd in bomen en hun tranen werden amber. Zij werden zwarte populieren en hun tranen werden de aangenaam geurende balsem, waarvan men vroeger zalf maakte. Deze zalf hielp bij jicht, kneuzingen en ontstekingen. De populier staat bekend als een snelle groeier. Meisjes die lang haar wilden hebben, gebruikten haar daarom voor een tover­kunstje. Zij boorden een gaatje in de boom en stopten daar een paar haren in. Het gaatje werd vervolgens dicht gemaakt. Het haar zou dan net zo snel groeien als de populier.

Als je de populier je levensboom is, ben je een zorgeloos gezellig­heidsdier.

Als echte populier ben je buig­zaam en flexibel. Toch waai je niet met alle winden mee, want net als je levensboom ben je stevig ge­worteld. Je hebt een groot aan­passingsvermogen, maar laat je beslist niet onder sneeuwen . Je koestert je relaties en maakt snel contact met andere mensen. Alleen wanneer je in een koude af­standelijke omgeving bent, trek je je liever terug. En je hebt een he­kel aan fanatici en bekrompen mensen.

Omdat jij geen zorgen maakt voor de dag van morgen ben je soms wat verkwistend. Ook bewaak je je eigen grenzen niet altijd even zorgvuldig.

Klik hier om terug te gaan