Spar

05 juli t/m 14 juli

Een kwetsbare kameleon

De spar heeft altijd een grote rol gespeeld in onze volksfeesten. Eén van de vrolijkste feesten was vroeger het Meifeest. Het middel­ punt van dat feest was de Mei­boom. Volgens het volksgeloof woonde de ziel van het voorjaar in deze boom. Om de vruchtbaar­heid van de natuur op magische wijze te vergroten werd de boom in het dorp geplant. Meestal koos men daarvoor de spar, die altijd groen was en daarom als symbool van het eeuwige leven gold. Men haalde de Meiboom in optocht uit het bos. Nadat de boom in het dorp geplant was werd ze versierd met gekleurde linten en ei­eren. Om de boom werd gedanst, want wie dat gedaan had werd in het komende jaar niet ziek.

De spar vormt als kerstboom ook het middelpunt van ons kerst­feest. Ook hier is hij weer het sym­bool van het eeuwige leven, die met zijn flakkerende kaarsjes on­afscheidelijk is geworden van het kindje in de kribbe. Het gebruik om met Kerstmis een spar te versieren met kaarsjes, appels, noten en andere dingen is nog niet oud. Het verhaal gaat dat in 1695 voor het eerst in Parijs een boom van lichtjes werd voorzien. Rond 1815 werd dit gebruik in Nederland geïntroduceerd.

Het hout van de spar is voor alles te gebruiken. Dit zogenaamde vurenhout wordt onder meer ge­bruikt voor buitenwerk, scheeps­bouw, lucifers en kisten.

De sparren waren al sinds de oudheid heilige bomen. De rol die de eik onder de loofbomen in­ neemt, vervult de spar bij de naaldbomen.

De boom kon zelfs voorspellen. Sloeg de bliksem in de boom dan wees dit op de dood van de man of vrouw aan wie de boom toe­behoorde. Verdorde de boom dan stierf de man, verbrandde de boom dan stierf de vrouw.

Is de sparrenboom je levensboom dan ben je een kwetsbare kame­leon.

Je bent erg bezig met de moeder­lijke band. Over het algemeen ben je ook gesloten en kwetsbaar. Om niet op te vallen pas je je te vaak aan jeomgeving aan. Pas als je genoeg zelfvertrouwen hebt, laat jij je masker vallen en word je een vriend op wie men kan bouwen. Waarom dat masker? Je zoekt vertrouwen en veiligheid in deze wereld. Maar zoek die dingen nu eens in jezelf, dan kun je net als de spar op de berghellingen grote hoogten bereiken.

Klik hier om terug te gaan