Vijgenboom

12 december t/m 21 december

Een vriendelijk gevoelsmens

De vijg wordt in veel cultuur­kringen beschouwd als symbool van seksualiteit. Dat houdt verband met de vruchtbaarheid van de boom, maar vooral ook met de vorm van de rijpe vrucht, die aan een baarmoeder doet denken. Anderzijds herinnert de vijg als seksueel symbool joden, christe­nen en mohammedanen aan de zondeval in het paradijs. Het eten van de verboden vrucht werd geïnterpreteerd als het smaken van de seksualiteit. In India wordt de vijgeboom als een heilige boom beschouwd, waaraan men soms eer betoont alsof hij een mens is. De boom is daar op een speciale manier verbonden met wijsheid en inzicht. Want Boeddha ervoer zijn verlichting in de schaduw van een vijgeboom. Als voedingsmiddel kan men de vijg voor dagen bewaren, want zij rot niet, maar droogt in. Vroeger werden de gedroogde vijgen gewoon aan een draad geregen. Zo vormden zij noodrantsoenen en handelswaar.Vijgen waren ook een kostbaar geneesmiddel.

In oude geneeskundige boeken worden vijgen, vijgebrij en vijgesap aangeraden als geneesmiddel tegen met koorts gepaard gaande ontstekingen.

Is de vijgeboom je levensboom dan ben je een vriendelijk gevoe­lig mens.

Je bent zeer fijngevoelig en neemt vaak de hele wereld op je schou­ders. Je even terug trekken om emotioneel niet overbelastte ra­ken, is dan het motto. Doe je dat niet, dan bestaat de kans dat je je omgeving verstikt.

Beter is het je fijngevoeligheid te accepteren en je niet te verliezen in iedere nieuwe indruk. Bewaar de juiste maat tussen spontaniteit en rede, tussen kalmte en opwin­ding tussen zachtheid en bitter­heid. Onder alle omstandigheden kun je dan je gevoeligheid behou­den.

Klik hier om terug te gaan