(Wal)notenboom

24 oktober t/m 11 november

Een gepassioneerd filosoof

De noteboom had in het volks­geloof een slechte naam. Men zag hierin een duivelse boom. De duivel woonde in een bos van notebomen en daar bezochten de heksen hem. In de Talmoed staat, dat aan iedere twijg 9 bladeren zitten en op ieder blad zit een dui­vel. Een noteboom was dus een boom waar men maar niet te dicht bij moest komen. Viel men per ongeluk in slaap onder zo'n boom dan was het leed niet te overzien. Men werd minstens dodelijk ziek of waanzinnig.

Aan de noten schreef men veel positieve eigenschappen toe. De noten waren vooral vruchtbaar­heidsbrengers en genazen vele ziekten. Wanneer men jong ge­huwden noten achterna gooit of wanneer de bruidnoten onder de gasten strooit, dan is dat een han­deling die vruchtbaarheid aan de bruid moet schenken.

Ook hadden de noten voorspel­lende kracht. Met Kerstmis legden verloofden noten in het vuur. Brandden zij rustig op dan zou het huwelijk ook rustig en vreedzaam zijn, maar kraakte de noot en lag zij niet stil dan zou het huwelijk ook niet rustig zijn en zou er heel wat afgekrakeeld worden.

In de volksgeneeskunde werden walnoten vooral gebruikt bij alle ziekten, die met het hoofd te maken hadden. Zij zien er dan ook precies uit als de hersenen. De bladeren van de noteboom heb­ben een speciale lucht. Niet voor niets stond er vroeger bij veel boerderijen een noteboom bij de keukendeur. Op die manier hield men de vliegen buiten.

In het zuiden van ons land zijn tij­dens de Eerste Wereldoorlog veel notebomen omgezaagd, omdat men het hout nodig dacht te heb­ben voor het maken van geweer­lopen. Notehout werkt namelijk niet. Als de walnoot je levens­boom is ben je een gepassioneerd filosoof.

Aan de ene kant ben je vol levens­lust en draag je dat ook uit. Aan de andere kant ben je gepassio­neerd bezig met belangrijke le­vensvragen en voortdurend op zoek naar de diepere zin van het bestaan. Je bent bereid om jezelf veel dingen te ontzeggen als dat je uiteindelijke doel dichterbij brengt. Je wilt gewoon de dingen niet half doen.Als je iets ècht wilt, zet je door tot het bittere einde. Ook in de liefde ("trouw tot aan de dood"). Je bent sterk geïnteres­seerd in de kracht van het onbe­wuste.

Klik hier om terug te gaan